Ergotherapie en fysiotherapie

Patiënten met ernstige RSI-klachten kunnen in enkele ziekenhuizen revalideren onder begeleiding van een multidisciplinair team. Een ergotherapeut werkt dan samen met een fysiotherapeut, een arts en een maatschappelijk werker. Simpel gezegd is het onderscheid tussen hun taken als volgt:

  • Stoornis; de dokter behandelt de stoornis en geeft een pil of injectie.
  • De stoornis geeft een fysieke beperking; de patiënt kan de arm bij voorbeeld niet hoger houden dan 90 graden. De fysiotherapeut oefent met de patiënt om de arm nog iets hoger te krijgen.
  • De beperking is een handicap bij het uitvoeren van allerlei activiteiten; de ergotherapeut kijkt naar de gevolgen van deze beperking voor zijn dagelijks leven. De ergotherapeut oefent binnen die beperking met de activiteiten die de patiënt nog wil kunnen. Hij zoekt alternatieven - anders bewegen - of zoekt naar hulpmiddelen die de activiteit mogelijk maken.
  • De maatschappelijk werker is er voor de mentale kant van het herstel.

Gaat het bij voorbeeld om zitten aan een bureau, dan onderzoekt de ergotherapeut wat voor uw lichaam een adequate stoel is en leert u hoe u hem moet instellen. De fysiotherapeut kan werken aan de spierkracht en conditie die u nodig hebt om met zo min mogelijk (over)belasting in de nieuwe stoel te zitten.

Als u door de huisarts wordt doorverwezen naar een ergotherapeut, zal hij of zij zich ook richten op het anders leren bewegen en beter zitten.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten groeien steeds meer toe naar elkaar toe. Beiden adviseren over stoelen en proberen de belasting tijdens werkzaamheden te verminderen.