De stadia van RSI

   
De volgende stadia kunnen in de onderstaande volgorde voorkomen. In de praktijk houden de klachten zich hier niet altijd aan,
   

Stadium 0

klachten

Geen. U werkt zonder maar iets te merken van last in uw arm.

Let op! Als er factoren aanwezig zijn die horen bij de "oorzaken van een muisarm", dan loopt u de kans nu al de reserves van uw lichaam te gebruiken, ookal doen er zich geen klachten voor.

De omslag van geen naar veel klachten kan zich zelfs binnen enkele dagen voltrekken!

wat te doen

Houdt u aan de spelregels van gezond werken.

 

 

Stadium I

klachten

Licht tintelende, gevoelige en vermoeide nek, schouders, armen, handen of polsen.

Klachten worden als vervelend, maar niet verontrustend beoordeeld.

Relatie tussen oorzaak en pijn is duidelijk.

ernst

Vaak wordt deze fase niet serieus genomen. Nu kan blijvend letsel nog worden voorkomen!

wat te doen

Neem de klachten serieus: ze zijn geen aanstellerij. Neem maatregelen om RSI te voorkomen (zie elders op deze site). Waarschuw eventueel een (bedrijfs)arts.

klachten verdwijnen

Na een nacht of weekend rust.
   

Stadium 2

klachten

Tintelend gevoel of brandende pijn, in spieren en/of gewrichten in nek, schouders, armen, handen of polsen. Soms is er sprake van krachtverlies en een ‘zwaar’ gevoel.

Allerdaagse handelingen, zoals autorijden, afwassen, tandenpoetsen, hobbies en sporten, veroorzaken klachten.

Pijn is toegenomen, maar wordt steeds moeilijker te lokaliseren.

moment van klachten

Gedurende het werk aan de computer, maar ook tijdens pauzes en in de vrije tijd.

klachten verdwijnen

Alleen nog na een langere periode rust (vakantie).

ernst

Vaak wordt in deze fase pas onderkend dat men een muisarm heeft. Er is echter al veel kwaad veroorzaakt. Een goede revalidatie kan RSI tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Men blijft echter gevoelig voor de ziekte en de klachten kunnen dus snel terug komen indien het eigen lichaam niet in acht wordt genomen!

wat te doen

Neem contact op met uw (bedrijfs)arts. Neem alle mogelijke maatregelen om RSI te bestrijden.
   

Stadium 3

klachten

  • zeurende of stekende pijn in spieren en/of gewrichten;
  • gloeiende en/of tintelende vingers en/of gewrichten;
  • zwellingen en krachtverlies in spieren: het oppakken van een kopje is al pijnlijk.

De nachtrust wordt negatief beïnvloed.

Naast de lichamelijke belastbaarheid neemt ook de emotionele belastbaarheid af.

moment van klachten

De klachten zijn blijvend en er is geen duidelijk verband tussen de klachten en de oorzaken.

De pijn is altijd aanwezig.

klachten verdwijnen

Revalidatie van vele maanden of jaren.

ernst

Er is vaak sprake van arbeidsongeschiktheid en belemmeringen in het dagelijks leven.

wat te doen

Maak een uitgebreid revalidatieplan in overleg met arts en/of fysiotherapeut. Neem alle mogelijke maatregelen om RSI te bestrijden (zie elders op deze site).

Houdt rekening met zeer langdurige revalidatie. Ga ervan uit dat u niet meer op de manier kunt werken die u gewend was. Gedragsverandering is onontbeerlijk om na herstel normaal te kunnen functioneren.