Pauzeersoftware

Pauzeersoftware legt u discipline op! De programma's waarschuwen u als het tijd is om te pauzeren.
Dit is noodzakelijk indien:

 • u van het gedreven type bent en ongemerkt toch weer veel langer aan het werk bent dan goed voor u is
 • de werkdruk structureel erg hoog is en het nemen van pauzes er bij in schiet.
 • het aandacht besteden aan RSI - dus regelmatig pauzes houden - niet in de bedrijfscultuur past. Nu kan het programma de schuld krijgen: "sorry ik kan een paar minuten niets doen want mijn computer staat op slot!".

Er zijn verschillende programma's op de markt. Hieronder staan de belangrijkste opgesomd. De meeste programma's zijn in een gratis thuis- of evaluatieversie te krijgen. Voor de professionele programma's kunnen bedrijven licenties bestellen.

   

Beeldschermtachograaf

Een zeer geavanceerd pauzeerprogramma.

De Beeldschermtachograaf helpt computergebruikers bij het ontwikkelen van gezonde werkgewoonten en het voorkomen of herstellen van RSI. Het programma past de ergonomisch meest effectieve maatregelen toe en maakt de Nederlandse wet- en regelgeving over werkduur en pauzes controleerbaar.

In het kort:

 • niet verstorend, alleen advies wanneer gezondheidsnorm overschreden dreigt te worden. Dwingt niet, pauzes uitstelbaar.
 • advies op maat en geheel individueel instelbaar;
 • maakt onderscheid in micro- en rustpauzes;
 • toont tijdens rustpauzes oefeningen om het lichaam te laten herstellen en tips om het RSI-risico te verminderen;
 • waarschuwt zodra u te intensief werkt
 • biedt mogelijkheid RSI-risico verder te verminderen door zelfanalyse op gebied van werkplek, werkdruk en werktechniek;
 • geeft u inzicht in de ontwikkeling van uw werkpatroon;
 • optionele ondersteuning door geanimeerde coach;
 • statuspaneel geeft in oogopslag relevante info over pauzes, werkintensiteit en daglimiet;
 • kan pauzeadvies afstemmen op dagschema met vaste tijdstippen voor bijvoorbeeld koffie-, lunch- of theepauzes;
 • helpt organisaties bij de implementatie van RSI-preventiebeleid en bewaking van de Arbowet;
 • de Beeldschermtachograaf is ontwikkeld in samenwerking met een Nederlandse werknemersorganisatie.

WorkPace

Een zeer geavanceerd pauzeerprogramma.

WorkPace registreert het muis- en toetsenbordgebruik van beeldschermwerkers. Aan de hand hiervan worden deze beeldschermwerkers, op basis van persoonlijke instellingen, via kleine pop-up vensters suggesties gedaan voor de beste momenten voor regelmatige onderbrekingen (micro en macro pauzes).

Waarschuwingen worden gegeven wanneer men de computer langer en/of vaker gebruikt dan de, door de beeldschermwerker zelf ingestelde, maxima. Met regelmatige intervallen wordt de beeldschermwerker een verzameling van (strek)oefeningen aangeboden op het beeldscherm.

In het kort:
 • registreert en legt alle muis- en toetsenbordgebruik vast (ook de typesnelheid en aantal werkuren);
 • geavanceerde berekening van optimale tijden voor rustpauzes;
 • maakt onderscheid in micro- en rustpauzes (macropauzes);
 • geeft optionele mogelijkheid tot afdwingen van pauzes;
 • geeft (strek)oefeningen via het beeldscherm;
 • voor meerdere gebruikers individueel in te stellen;
 • basisinstellingen worden bepaald aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, die bij de installatie kan worden ingevuld;
 • is vergaand te configureren;
 • houdt uitgebreide statistieken bij.

FWD Built to interrupt

De Nederlandse FWD is een RSI preventie programma voor beeldschermwerkers over internet dan wel intranet. Het programma is vooral gericht op de gezonde mens. Daar heeft immers preventie de meeste zin volgens FWD. Instellingen zijn eenvoudig te maken en te wijzigen, geen overbodige functies en geen dwangmatige pauzes.

Duidelijke grafische overzichten tonen de gebruiker duur, intensiteit en indeling van de werkzaamheden.

In het kort:
 • Gebruikersvriendelijk
 • Individueel instelbaar
 • Ingebouwde instellingen hulp (vragenlijst) beschikbaar
 • Genereert micro en normale pauzes
 • Geen gedwongen pauzes
 • Instelling maximale werktijd
 • Waarborgt uw privacy
 • Duidelijk en eenvoudig op te vragen daginformatie
 • Internet of intranet versie beschikbaar
 • Standaard in de talen Frans, Engels en Nederlands
 • Nederlands product