Oorzaken van RSI

Er bestaan verschillende hypothesen over het ontstaan van RSI-klachten.

RSI wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren: zoals langdurige statische belasting, werkhouding, onvoldoende pauzes, lichamelijkconditie en werkdruk. Door één van deze factoren weg te nemen is de kans op RSI niet verdwenen.

Hoe langer en intensiever men aan de risicofactoren wordt blootgesteld, hoe meer klachten en hoe ernstiger de klachten worden.

De hierna genoemde factoren hebben alle tot resultaat dat er langdurig een continu lage statische spierspanning ontstaat. Aangenomen wordt dat deze spierspanning de belangrijkste veroorzaker van RSI is.

   

Statische en repeterende werkzaamheden

statisch

De kans op RSI neemt toe bij eenzijdige, statische belasting van ons lichaam, waarbij alleen de fijne motoriek wordt benut. Slechts een relatief klein gedeelte van het lichaam wordt gebruikt, nl. pols en hand. Om deze statische houding te kunnen handhaven span je onbewust de spieren in nek en schouderregio aan. Langdurig in één houding zitten zorgt dan voor toenemende spanning in deze gebieden. Het lichaam "stapelt" als het ware de spanning op.

repeterend

Naast deze statische belasting is ook een sterk repeterende beweging (de frequentie, de precisie, de snelheid en de versnelling van de bewegingen) een belangrijke ontstaansfactor.

beroepen

Bij beeldschermarbeid, maar ook bij caissières, kapsters, lopende band medewerkers, inpakkers, schilders, musici, dirigenten, chirurgen en vele andere beroepsgroepen kan zich dit voordoen.

lees verder

verklaringen

   

Werkhouding en ergonomische inrichting van de werkplek

algemeen

Een verkeerde werkhouding kan resulteren in een zeer gespannen houding en een extreme stand van de gewrichten. Uw bureaustoel, bureau, en de plaatsing van monitor en invoermiddelen (muis en toetsenbord) dienen op uw lichaam afgestemd te zijn.

gevolg

Onnodige belasting van het lichaam: te veel gespannen spieren en een slechte bloedsdoorstroming.

lees verder

verklaringen | werkplekinrichting

   

Lange werkduur en onvoldoende pauzes

lange werkduur

Vanaf 15 tot 20 uur beelschermwerk per week verhoogt het risico op klachten.

onvoldoende pauzes

Het nemen van voldoende pauzes kan er voor zorgen dat de klachten minder snel optreden.
Bij drukke werkzaamheden is men geneigd gestaag door te werken en pauze te negeren.

gevolg

Het lichaam en de geest krijgen onvoldoende mogelijkheid om te ontspannen en geen rust om te herstellen van de arbeid.

lees verder

verklaringen | pauzeersoftware

   

Stress en werkdruk

omgaan met stress

In de psychologie wordt de wijze hoe wordt omgegaan met stress ook wel "coping" genoemd. Ieder mens heeft andere coping-stijlen. Van mensen met RSI is bekend dat zij veelal perfectionistisch aangelegd zijn en moeilijk 'nee' kunnen zeggen, waardoor zij ongemerkt meer werk naar zich toe te trekken. Hierdoor worden eigen grenzen regelmatig overschreden.

werkdruk

Er bestaat een relatie tussen stress en een hoge werkdruk. De belangrijkste oorzaak van werkdruk zijn deadlines. Werkdruk kan er toe leiden dat u langdurig achtereen, zonder pauzes in dezelfde houding achter de computer gaat zitten.

De geest schakelt signalen uit die het lichaam geeft als waarschuwing voor schade.

onvrede

Ook onvrede over b.v. onvoldoende regelmogelijkheden op het werk en beperkte sociale steun kunnen leiden tot stress.
Het is beter om de oorzaken van deze onvrede tijdig met uw collega's of leidinggevende te bespreken dan gestresst rond te lopen.

belasting - belastbaarheid

De balans tussen de dagelijkse belasting en de belastbaarheid kan verstoord raken bij het langdurig negeren van eigen grenzen. Indien de belasting groter wordt dan de belastbaarheid (van lichaam en geest) komt men in een "overbelasting" situatie.

gevolg

Stress veroorzaakt een continue lage spierspanning, die een beroep doet het type spieren dat ook bij beeldschermarbeid belast wordt. Dit verklaart dat werkstress in combinatie met langdurige beeldschermarbeid tot extra klachten van RSI kan leiden.

lees verder

verklaringen | stress