Ergonomie op de werkplek

De inrichting van uw werkplek is belangrijk bij het voorkomen van RSI. In dit onderdeel vindt u informatie waarmee u kunt nagaan of uw werkplek in ergonomisch opzicht goed ingericht is.

Als u nog geen klachten heeft maar wel risico loopt omdat u veel beeldschermwerk verricht, is het goed om kritisch naar uw huidige zithouding te kijken. Als u al wel RSI-klachten heeft, is het beter om niet zelf aan uw werkplek te gaan sleutelen. Laat uw behandelaar u dan begeleiden bij de inrichting van een nieuwe werkplek.

De informatie over ergonomie is verdeeld over de volgende artikelen:

   

De ergonomische basis

De ergonomie biedt vijf basisregels die u kunt hanteren als u de inrichting van uw werkplek wilt beoordelen en aanpassen. Als u volgens deze regels te werk gaat aan de computer, verkleint u de kans op RSI. Lees verder…
   

Zit u goed? instructie voor ondersteund zitten

Staat uw stoel goed? Hier vindt u een uitgebreide instructie waarmee u kunt controleren of uw werkplek goed is ingesteld. De aanwijzingen zijn gebaseerd op de vijf ergonomische basisregels. Bij deze instructie gaan we uit van het ondersteund zitten. Uitvoeren van de complete instructie neemt ongeveer een half uur in beslag. Lees verder…

   

Werkplek zelf aanpassen?

Niet iedereen kan zijn werkplek zelfstandig aanpassen. Voor bepaalde categorieën mensen is het raadzaam er een deskundige bij te vragen. Lees verder…
   

Twee verschillende zit-opties

We maken onderscheid tussen 'ondersteund' zitten en 'vrij' zitten. Met ondersteund zitten bedoelen we het zitten in een normale bureaustoel met rug- en armleuningen. Vrij zitten is zitten op een kruk of 'Stokke-stoel', eventueel aan een tafel met een hoog tafelblad. Mensen met een lichte vorm van RSI blijken in de praktijk vaak gebaat bij deze alternatieve zithouding. Lees er meer over…
   

Instructie voor vrij zitten

Het instellen van een werkplek die vrij zitten mogelijk maakt wijkt op enkele punten af van het ondersteund zitten. Ook is enige voorbereiding noodzakelijk. Lees meer…
   

Ergotherapie en fysiotherapie

Bent u nieuwsgierig naar de verschillen tussen beide disciplines en hun mogelijke rollen bij de behandeling van RSI? Lees verder…