Adverteren

   
 

Sinds 1999 verstrekt Stichting RSI Nederland belangeloos informatie over RSI. Op onze website vinden velen de informatie die ze zoeken. De stichting levert dan ook een flinke bijdrage bij de preventie en de bestrijding van de muisarm.

Om de informatieverstrekking te kunnen continueren en actueel te houden zijn echter wel fondsen nodig. Daarom bieden we de mogelijkheid om te adverteren op deze website. We plaatsen echter alleen advertenties van bedrijven en instellingen die zich inzetten voor de preventie en/of behandeling er van.
 

banners

De banners worden links naast de tekst geplaatst (waar nu de GoogleAds staan).

De grootte mag zijn 120x90 of 120x60 pixels.

Alleen statische banners of banners met een geringe animatie worden geplaatst.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen banners op de homepage en op een van de andere pagina's
 

kosten
6 maanden 12 maanden
homepage
€ 200
€ 350
andere pagina
€ 125
€ 225

 Prijzen zijn exclusief btw; u ontvangt een btw-rekening.
 
voorwaarden

De overeenkomst geldt voor een termijn van zes of twaalf maanden en wordt stilzwijgend verlengd. Beeindiging van het contract vindt plaats door schriftelijke opzegging uiterlijk 15 dagen voor het einde van de contracttermijn
Stichting RSI Nederland behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren.
 

statistieken Het aantal bezoekers aan onze website is te bekijken in onze websitestatistieken.